ارتباط با ما

محصولات

تماس با ما


شرکت الیاف ابریشم ماهان دلیجان قادر استاز طریق تیم کاری حرفه ای خود به ارائه ی خدمات به مشتریان بپردازد. با توجه بهدانش و تجربه ی گسترده در زمینه ی نساجی، گروه ما قابلیت ارائه ی سرویس بازرگانی وهمچنین خدمات پس از فروش در بالاترین سطوح را دارا می باشد:


مدیریت ارشد:

تلفن تماس: 086-44222088

فکس: 08644222085

ایمیل:management@abrishammahan.com

زمینه ی فعالیت: تمام حوزه هابخش تولید و خدمات پس از فروش:

تلفن تماس: 9-08644433725

فکس: 08644433728

ایمیل:production@abrishammahan.com

زمینه ی فعالیت: تولید الیاف پلی استرکوتاه (سالید و کتان تایپ)، لایه های بدون بافت و الیاف میان تهی (هالو).


بخش بازاریابی و بازرگانی خارجی:

تلفن تماس: 086-44222088

فکس: 08644222085

ایمیل:marketing@abrishammahan.com

زمینه ی فعالیت: واردات و صادرات


بخش بازرگانی داخلی :

تلفن تماس: 086-44222088

فکس: 08644222085

ایمیل:sales@abrishammahan.com

حیطه کاری: فروش داخلی


اطلاعات:

تلفن تماس: 086-44222088

فکس: 08644222085

ایمیل:info@abrishammahan.com

حیطه کاری : روابط عمومی

فرم ارسال پیام


تغییر تصویر امنیتی