حضور شرکت ابریشم ماهان در نمایشگاه بین المللی ایران تکس 1394

محصولات

حضور شرکت ابریشم ماهان در نمایشگاه بین المللی ایران تکس 1394

نمایشگاه بین المللی ایران تکس (Irantex)

شرکت الیاف ابریشم ماهان محصولات خود را در نمایشگاه بین المللی ایران تکس (Irantex) ارائه کرد. این نمایشگاه در تاریخ 12 الی 16 شهریور ماه سال 1394 در شهر تهران برگزار شد.