حضور شرکت ابریشم ماهان در نمایشگاه بین المللی ایران تکس 1395

محصولات

حضور شرکت ابریشم ماهان در نمایشگاه بین المللی ایران تکس 1395

مصاحبه اختصاصی شبکه سه سیما با نایب رئیس هیئت مدیره شرکت الیاف ابریشم ماهان دلیجان در نمایشگاه ایرانتکس 2016