الیاف سالید

محصولات

معرفی محصولات

الیاف پلی استر کوتاه یا استیپل (PSF) یکی از رو به رشد ترین و پر مصرف ترین الیاف مصنوعی دنیا به حساب می آید. الیاف پلی استر تهیه شده در شرکت الیاف ابریشم ماهان، از ذوب ریسی پلیمر پلی اتیلن ترفتالات تهیه می شود و تبدیل به دسته ای از فیلامنت ها می شود که اصطلاحا" تو (tow) نامیده می شود و سپس تحت فرآیندهایی مانند کشش، تجعد و اضافه کردن مواد آنتی استاتیک قرار می گیرد و در نهایت با طولی مساوی با طول الیاف پنبه بریده می شوند که به این الیاف الیاف کوتاه یا (PSF) گفته می شود. قابل ذکر است که الیاف تهیه شده در این شرکت دارای کیفیتی مطابق با معیارهای بین المللی می باشد.

شرکت الیاف ابریشم ماهان قابلیت تولید و ارائه ی رنج وسیعی از محصولات را دارا می باشد که از جمله ی این محصولات می توان به الیاف کتان تایپ، سالید و میان تهی (هالو) در رنگ های متنوع و با دنیر و طول برش های مختلف اشاره نمود.

مشخصات الیاف سالید


 • Production type : Normal Solid
 • Cut Length (mm): 32,64
 • Virgin, Semi-virgin, Recycled
 • Color : White,black,colored
 • Tenacity (cN/dtex) : 4.0 ± 0.3
 • Elongation (%) : 80.0 ± 10.0
 • Finesse (dtex) : 3.33 ± 0.17
 • Crimp number (per 25mm) : 8.0 ± 1.0
 • Deviation of length : 5.0
 • Oil pick-up (%) : 0.13 ± 0.03
 • Shrinkage (%) : 4.0 ± 1.0
 • No normal fiber (mg/100 gr) : < 20.0
 • Water content (%) : < 0.2
 • Production type : Normal Solid
 • Cut Length (mm): 64,76,90
 • Virgin, Recycled
 • Color : White,black,colored
 • Tenacity (cN/dtex) : 3.5 ± 0.3
 • Elongation (%) : 90 ± 15
 • Finesse (dtex) : 6.67 ± 0.3
 • Crimp number (per 25mm) : 7.0 ± 1.0
 • Deviation of length : 5.0
 • Oil pick-up (%) : 0.13 ± 0.03
 • Shrinkage (%) : 4.0 ± 1.0
 • No normal fiber (mg/100 gr) : < 20.0
 • Water content (%) : < 0.2
 • Production type : Normal Solid
 • Cut Length (mm): 90,120
 • Virgin, Recycled
 • Color : White,Raw white,colored
 • Tenacity (cN/dtex) : 3.3 ± 0.3
 • Elongation (%) : 80.0 ± 10.0
 • Finesse (dtex) : 11.1 ± 0.5
 • Crimp number (per 25mm) : 6.0 ± 1.0
 • Deviation of length : 5.0
 • Oil pick-up (%) : 0.12 ± 0.02
 • Shrinkage (%) : 4.0 ± 1.0
 • No normal fiber (mg/100 gr) : < 5.0
 • Water content (%) : < 0.2


 • Production type : Normal Solid
 • Cut Length (mm): 64,76
 • Virgin, Recycled
 • Color : White,Raw white,colored
 • Tenacity (cN/dtex) : 3.3 ± 0.3
 • Elongation (%) : 80.0 ± 10.0
 • Finesse (dtex) : 13.3 ± 0.5
 • Crimp number (per 25mm) : 6.0 ± 1.0
 • Deviation of length : 5.0
 • Oil pick-up (%) : 0.12 ± 0.02
 • Shrinkage (%) : 4.0 ± 1.0
 • No normal fiber (mg/100 gr) : < 5.0
 • Water content (%) : < 0.2
 • Production type : Normal Solid
 • Cut Length (mm): 64
 • Virgin, Recycled
 • Color : White,Raw white
 • Tenacity (cN/dtex) : 3.3 ± 0.3
 • Elongation (%) : 80 ± 10
 • Finesse (dtex) : 7.8 ± 0.5
 • Crimp number (per 25mm) : 7.0 ± 3.0
 • Deviation of length : -
 • Oil pick-up (%) : 0.3 ± 0.08
 • Shrinkage (%) : 3.0 ± 1.0
 • No normal fiber (mg/100 gr) : < 5.0
 • Water content (%) : < 0.2